DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Exteriér
Interiér

DECO GLITTER MAX - prísada do omietky

Popis produktu

Prísada do omietky DECO GLITTER MAX sa používa pre dosiahnutie prirodzeného efektu trblietania do omietok REVCO AKRYL alebo REVCO SILICON. Je vhodná pre použitie v exteriéri aj interiéri. Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle. Primiešaním prísady vzniká elegantná omietka s trblietajúcim efektom.

Použitie výrobku

K jednému vedru (16kg) omietok REVCO AKRYL alebo REVCO SILICON odporúčame pridať 1 téglik DECO GLITTER MAX (120 g).

Podklad

Požiadavky na podklad sú zhodné s požiadavkami pri omietkach REVCO AKRYL a REVCO SILICON.

Aplikácia

Spôsob nanášania sa zhoduje s aplikáciou omietok REVCO AKRYL a REVCO SILICON.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej  úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovnici sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba: 1 téglik (120 g) prísady DECO GLITTER MAX do 1 vedra (16kg) omietky
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako + 5  °C a vyššia ako +25 °C.
Doba schnutia: zhodná s dobou schnutia REVCO AKRYL a REVCO SILICON omietka
Skladovanie:  DECO GLITTER MAX prísada sa môže skladovať neobmedzene dlho v pôvodnom neotvorenom obale na suchom mieste.
Balenie: plastový téglik 120 g

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO DECO GLITTER MAX175.94 KB