16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Exteriér
Interiér

DECO GLITTER MINI - prísada do farby

Popis produktu

Jemný strieborný trblietavý efekt na maľovanom povrchu. DECO GLITTER MINI je ideálny na dosiahnutie jemného trblietavého efektu priamo pri maľovaní. Kedže sa trblietky primiešavajú do farby, nepotrebujete stenu pretierať znova. Pre viditeľnosť týchto decentných trblietok v interiéri je potrebné stenu nasvietiť umelým alebo prirodzeným svetlom. V exteriéri sa povrch trbliece na slnečnom svetle. DECO GLITTER MINI je potrebné dobre zamiešať do bielej alebo už natónovanej farby REVCO ALFA, REVCO EXTERIOR alebo REVCO SILICON EXTERIOR a naniesť na povrch obvyklým spôsobom. 

 

Použitie výrobku

K jednému vedru (10 l) farieb REVCO AKRYL EXTERIOR, REVCO SILICOK EXTERIOR alebo REVCO ALFA odporúčame pridať 1 téglik DECO GLITTER MINI (120 g).

Podklad

Požiadavky na podklad sú zhodné s požiadavkami pri farbách REVCO AKRYL EXTERIOR, SILICON EXTERIOR a REVCO ALFA.

Aplikácia

Spôsob nanášania sa zhoduje s aplikáciou farieb REVCO AKRYL EXTERIOR, REVCO SILICON EXTERIOR a REVCO ALFA.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej  úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovnici sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba: 1 téglik (120 g) prísady DECO GLITTER MINI do 1 vedra (10 l) farby
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako + 5  °C a vyššia ako +25 °C.
Doba schnutia: zhodná s dobou schnutia farby REVCO AKRYL EXTERIOR, REVCO SILICON EXTERIOR a REVCO ALFA.
Skladovanie:  DECO GLITTER MINI prísada sa môže skladovať neobmedzene dlho v pôvodnom neotvorenom obale na suchom mieste.
Balenie: plastový téglik 120 g

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL DECO GLITTER MINI174.44 KB