16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vodouriediteľné

REVCO GLITTER TRANSPARENT

Popis produktu

Transparentný, vodouriediteľný dekoračný náter na báze akrylátovej disperzie s obsahom farebných metalických glitrov (trblietok) a aditív, vhodný k okamžitému použitiu. Je paropriepustný, oteruvzdorný a umývateľný, odolný voči poveternostným vplyvom.

Použitie výrobku

REVCO GLITTER TRANSPARENT je náter, použitím ktorého je možné dosiahnuť lesklý (trblietavý) efekt. Je vhodný na finálnu dekoráciu omietok a náterov v exteriéri aj interiéri.

Podklad

Vhodným podkladom pre REVCO GLITTER TRANSPARENT sú vápennocementové a cementové omietky, minerálne, silikátové, silikónové a disperzné nátery a omietky s dobrou súdržnosťou. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený prachu, nečistôt a mastnoty, nesmie byť voduodpudivý. Celá jeho plocha musí byť suchá. V prípade nových omietok a farieb, tieto musia byť vyzreté. Povrch musí byť pevný, a nezmršťujúci sa. Povrchová úprava REVCO GLITTER TRANSPARENT nie je vhodná na opravu chýb povrchu. Neodporúča sa ani na nanášanie na vodorovné, alebo takmer vodorovné povrchy v exteriéri.

Príprava

Na základe určenia spotreby materiálu si pripravte množstvo, potrebné na súvislý povrch steny. Na 1 balenie (4 kg) pridajte 2 l vody a rozmiešajte miešadlom s nízkymi otáčkami. Prehnané miešanie môže viesť k speneniu materiálu a zmene jeho farby. Hotový, zamiešaný materiál spotrebujte do 24 hodín.

Aplikácia

Bezprostredne pred začatím práce a počas celej doby aplikácie materiál priebežne premiešavať, aby nedošlo k usadeniu glitrov. Na jednu stenu použiť vedrá s rovnakým dátumom výroby, alebo vedrá s rozdielnym dátumom výroby zmiešať vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni. V prípade jednotlivých farebných odtieňov sa môžu v zanedbateľnom množstve vyskytnúť glitre rozdielnej farby.

REVCO GLITTER TRANSPARENT naniesť v jednej vrstve valčekom, rovnomerne na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje, v smere štruktúry podkladovej omietky. Materiál nenanášať pri priamom slnečnom žiarení, v daždi, mraze, v silnom vetre, vo vlhkom počasí a hmle, pretože tieto okolnosti môžu počas doby nanášania a schnutia spôsobiť nežiadúce biele fľaky a vznik prasklín. Po nanesení chráňte povrch 72 hod. pred vplyvmi extrémneho počasia. Mliečne sfarbenie ktoré má výrobok pri nanášaní, sa po jeho vyschnutí spriehľadní a stratí. Spracovanie materiálu REVCO GLITTER TRANSPARENT vyžaduje zvýšenú pozornosť a primerané skúsenosti a zručnosť aplikátora.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Počas spracovania a tuhnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavat žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Farba: Transparentná, 6 odtieňov glitrov
Výdatnosť: cca 5-6m²/kg pri odporúčanom riedení (platí pre ideálny hladký podklad). Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od štruktúry a charakteru podkladu, u drsnejších povrchov je vhodné skontrolovať ju na mieste aplikácie.
Riedenie: 2l čistej vody na 4 kg výrobku
Nanášanie: Valčekom, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a tuhnutia nižšia ako +5°C a vyššia ako +25°C!
Čistenie náradia: Ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 24 hodín pri +20°C a 42% relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Objemová hmotnosť: (pri 20°C) 1 kg/dm³
Skladovanie: 12 mesiacov - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 4kg
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO GLITTER TRANSPARENT193.07 KB