16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT

REVCO WINTER omietkové aditívum

Popis produktu

WINTER aditívum do omietky je továrensky predmiešaná, špeciálna prísada, ktorá napomáha ku stvrdnutiu disperzných omietok a zrýchľuje ich schnutie v nízkych teplotách. S jeho pomocou sú omietky použiteľné do 0°C. Pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti zmierňuje riziko vytvárania škvŕn a uvoľnenia spojiva.

Použitie výrobku

Odporúčané množstvo: Odporúčané množstvo: 10 ml / 1 kg materiálu. (160 ml / 16 kg vedro). Po pridaní aditíva obsah vedra premiešajte.
Dôležité: V prípade ak je vlhosť vzduchu vyššia ako 90%, nezávisle od pridania aditíva sa proces schnutia spomalí alebo zastaví. Omietka pri teplote nižšej ako 0°C môže nezávisle od pridania aditíva zamrznúť, preto nie je vhodné aditívum použiť ako nemrznúcu prísadu.

Všeobecné pokyny

Materiál je potrebné počas schnutia ochraňovať pred mrazom, dažďom a teplotou pod 0°C. Náradie, nádobu na miešanie a predmety, na ktoré sa materiál dostal je potrebné ihneď umyť, pretože po uschnutí je možné materiál odstrániť už len mechanicky. Dbajte, aby sa Vám materiál nedostal do očí a na pokožku, v prípade, že k takémuto stretu dôjde, poškodené miesto dôkladne umyte a v prípade potreby sa obráťte na odborníka.

Technické informácie

Konzistencia: tekutina
Bod topenia: - 50°C
Bod varu: 254°C
Bod vzplanutia: 120°C
Hustota: 0,947 g/cm³
Skladovanie: Skladujte v uzavretom pôvodnom balení, na mieste bez mrazu, po dobu 5 rokov. Otvorené vedrá s materiálom je po použití potrebné dôkladne uzavrieť.
Balenie: 2,5l, 10l
Horľavosť: Nehorľavý.

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO WINTER omietkové aditívum183.13 KB