DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia penovým valčekom
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vodouriediteľné

REVCO WOOD LINE LAZÚRA

Popis produktu

REVCO WOOD LINE LAZÚRA je ekologická, priemyselne vyrábaná lazúra na ochranu dreva na báze akrylátovej disperzie, pigmentov, insekticídov, plnidiel a prísad zlepšujúcich schopnosti dreva odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom. REVCO WOOD LINE LAZÚRA vyzdvihuje jedinečnú štruktúru dreva a je určená všetkým, ktorí chcú z ekologických dôvodov používať prostriedky na ochranu dreva bez organických rozpúšťadiel. Dodávaná v 67 farebných odtieňoch.

Použitie výrobku

REVCO WOOD LINE LAZÚRA je určená na úpravu drevených povrchov v interiéri a exteriéri. Vyzdvihuje originalitu a štruktúru dreva a zabezpečuje mu dlhodobú starostlivosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom počasia.

Podklad

Podklady musia byť suché, čisté, bez mastnoty a prachu. Prípadné nerovnosti povrchu (praskliny) sa musia pred nanášaním zarovnať, vytmeliť tmelom vo farbe dreva a prebrúsiť. Pred lazúrovaním lakovaných povrchov treba úplne odstrániť starý lak. Upozorňujeme, že každý druh dreva má inú nasiakavosť a farbu a preto je vhodné zvolený farebný odtieň odskúšať na konkrétnom povrchu.

Príprava

Pred začatím aplikácie pretrepte základný náter a dôkladne premiešajte.
Interiér: 2-3 vrstvy REVCO WOOD LINE LAZÚRA, medzi jednostlivými vrstvami jemne prebrúsiť a zbaviť prachu.
Exteriér: 1 vrstva REVCO WOOD LINE PRIMER, 2-3 vrstvy REVCO WOOD LINE LAZÚRA, medzi jednotlivými vrstvami jemne prebrúsiť a zbaviť prachu.

Aplikácia

Nanášať štetcom, valcom, špongiou, namáčaním alebo striekaním v smere vlásočníc v rovnomernej vrstve.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplivniť dobu zretia materiálu. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Výdatnosť: 10-12m²/l na jednu vrstvu, výdatnosť REVCO WOOD LINE LAZÚRA je závislá od nasiakavosti a opracovania podkladu.
Riedenie: Nie je potrebné
Tónovanie: 67 štandardných odtieňov (odtiene je možné zmiešavať)
Nanášanie: Štetcom, valcom, špongiou, ponáraním alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C a +25°C! Materiál neaplikujte v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silné slnečné žiarenie, počas dažďa, pri teplotách mrazu a pri silnom vetre, pretože takéto podmienky môžu v priebehu sušenia a aplikačných období viesť k trhlinám.
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Doba schnutia: nelepivá - 2hod., pretierateľná - 3 hod. Uvedené hodnoty sú platné pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 42%. V prípade zmeny poveternostných podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu) sa zmenia doby schnutia.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5°C po dobu 12 mesiacov.
Špecifická hmotnosť: 1,60kg/l
Hustota (pri 20°C): 1,02g/cm³
Balenie: plechovka 1l, 5l
Trieda ohrozenie: Nehorľavý. Patrí do triedy nebezpečenstva požiaru E

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO WOOD LINE LAZÚRA195.86 KB