16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia penovým valčekom
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vodouriediteľné

REVCO WOOD LINE PRIMER

Popis produktu

REVCO WOOD LINE PRIMER je ekologicky priemyselne vyrábaný penetračný náter na ochranu dreva ba báze akrylátovej dosperzie, insekticídov, plnidiel a prísad zlepšujúcich schopnosti dreva odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom určeným všetkým, ktorí chcú z ekologických dôvodov používať prostriedky na ochranu dreva bez organických rozpúšťadiel. Slúži ako základný náter pod REVCO WOOD LINE LAZÚRU.

Použitie výrobku

REVCO WOOD LINE PRIMER je určený na penetráciu drevených povrchov v exteriéri. Chráni drevo pred pôsobením, vlhkosti, napadnutím hubami a plesňami a zabezpečuje mu dlhodobú starostliosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom.

Podklad

Podklady musia byť suché, čisté, bez mastnoty a prachu. Prípadné nerovnosti povrchu (praskliny) sa musia pred nanášaním zarovnať, vytmeliť tmelom vo farbe dreva a prebrúsiť. Pred lazúrovaním lakovaných povrchov treba úplne odstrániť starý lak.

Príprava

REVCO WOOD LINE PRIMER dôkladne premiešať.

Aplikácia

Nanášať štetcom, valcom alebo striekaním v smere vlásočníc v rovnomernej vrstve.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplivniť dobu zretia materiálu. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Výdatnosť: 10-12m²/l na jednu vrstvu, výdatnosť REVCO WOOD LINE PRIMER je závislá od nasiakavosti a opracovania podkladu.
Riedenie: Nie je potrebné
Tónovanie: bezfarebná penetrácia
Nanášanie: Štetcom, valcom alebo striekacou pištoľou dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C a +25°C! Materiál neaplikujte v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silné slnečné žiarenie, počas dažďa, pri teplotách mrazu a pri silnom vetre, pretože takéto podmienky môžu v priebehu sušenia a aplikačných období viesť k trhlinám.
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Doba schnutia: nelepivá - 2hod., pretierateľná - 3 hod. Uvedené hodnoty sú platné pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 42%. V prípade zmeny poveternostných podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu) sa zmenia doby schnutia.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5°C po dobu 12 mesiacov.
Špecifická hmotnosť: 1,60kg/l
Hustota (pri 20°C): 1,02g/cm³
Balenie: plechovka 1l, 5l
Trieda ohrozenie: Nehorľavý. Patrí do triedy nebezpečenstva požiaru E

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO WOOD LINE PRIMER194.54 KB