16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vodouriediteľné

REMIX COVER

Popis produktu

REVCO REMIX COVER je priemyselne vyrábaná matná, vodouriediteľná farba na báze akrylátovej disperzie na betón a sokel s výbornou krycou schopnosťou a vynikajúcou oteruvzdornosťou. Je vhodná na natieranie zvislých povrchov v exteriéri aj interiéri, zatepľovacích systémov, povrchov z betónu a tehly a soklových omietok. Farba sa môže použiť aj na nátery minerálnych podláh, ale len v interiéri s bežným zaťažením pri chôdzi.

Podklad

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, súdržný, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Povrch musí byť dostatočne pevný a rovnomerne nasiakavý. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Bioticky napadnutý povrch (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

Povrch je potrebné zbaviť prachu a nečistôt. Na silne nasiakavé podklady, ako stará omietka, pórobetón, tepelnoizolačná omietka alebo opravované miesta odporúčame použiť penetračný náter REVCO PRIMER Impregner.
Farbu bezprostredne pred začatím prác dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

Aplikácia

Štetcom, bavlneným valcom alebo striekaním. Dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Spôsob nanášania: Pri nanášaní tmavších farieb odtieňov pomocou valca sa vyžaduje aj vodorovné aj zvislé valcovanie, aby sa dosiahlo správne prekrytie. Krycia schopnosť farby REVCO REMIX COVER sa líši v závislosti od podkladu a zvyčajne sa odporúča v dvoch vrstvách. Pri zvyšujúcom sa riedení stráca materiál kryciu schopnosť, priľnavosť a odolnosť voči oderu. Spotrebu materiálu na drsnejších povrchoch je dôležité overiť na stavenisku! Výrobca nepreberá zodpovednosť za spotrebu materiálu. Náradie a nádoby umyť hneď po použití vodou, materiál sa po vyschnutí dá odstrániť len mechanicky.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiá- lu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Odtiene vo vzorkovnici sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba: 
V prípade menej nasiakavého hladkého podkladu: pri odporúčanom riedení: 0,1-0,15 l/m2/vrstva
V prípade nasiakavého, štruktúrovaného povrchu: pri odporúčanom riedení: 0,2-0,25 l/m2/vrstva
Odporúčaný počet vrstiev: minimálne 2 vrstvy
Riedenie: max. 5% čistej vody
Tónovanie: Továrensky namiešané odtiene White, Black, Antracit, Gray, Brown, Dark Brown, Red, Rubin, Terracotta, Green.
Do jednotlivých odtieňov je možné pridať produkt v odtieni White a tým zosvetliť odtieň, resp. kombináciou a zmiešaním viacerých odtieňov získať jedinečný odtieň.
Teplota: Teplota vzduchu aj povrchu by mala byť počas spracovania aj schnutia medzi +5°C a +25°C! Počas spracovania a schnutia materiálu chrániť  povrch zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra.
Doba schnutia: 3 hod. Pretierateľnosť: po 12 hod.
pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť, dobu schnutia predlžujú.

Čistenie povrchu: Jemnou kefou a čistou vodou bez použitia čistiacich prostriedkov.
Skladovanie: 2 roky - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: 1 L, 4 L, 16 L
Trieda horľavosti: Nehorľavá!

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO REMIX COVER176.12 KB