16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vodouriediteľné

REVCO AKRYL EXTERIOR

Popis produktu

Priemyselne vyrábaná, matná, vodouriediteľná exteriérová farba na báze akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a zušľachťujúcich prísad, vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná, s výbornou krycou schopnosťou a oteruvzdornosťou.

Použitie výrobku

Farba REVCO AKRYL EXTERIOR je vhodná na povrchovú úpravu starých a nových minerálnych podkladov, súdržných minerálnych a disperzných farieb a omietok, sadrokartónu a betónu. Natretý povrch je estetický a ľahko udržiavateľný, odolný vode, poveternostným vplyvom, priedušný a paropriepustný.

Podklad

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, súdržný, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Povrch musí byť dostatočne pevný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Bioticky napadnutý povrch (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

Na povrchy natierané vápnom alebo silne nasiakavé podklady, ako stará omietka, pórobetón, tepelnoizolačná omietka alebo opravované miesta odporúčame použiť impregnačný náter REVCO PRIMER IMPREGNER a počkať 24 hodín. Dbať na rovnomerné nanesenie impregnačného náteru.

Aplikácia

Farbu bezprostredne pred začatím prác dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Na jednu stenu použiť farbu s rovnakým dátumom výroby, alebo vedrá s rozdielnym dátumom výroby zmiešať vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni. Farbu nanášať rovnomerne po celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje, s technologickou prestávkou min. 12 hod. medzi jednotlivými vrstvami. Krycia schopnosť farby REVCO AKRYL EXTERIOR je závislá od podkladu, pri normálnych podmienkach odporúčame naniesť dve vrstvy.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Počas spracovania a tuhnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky, použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Výdatnosť: cca 10 m²/l na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení (platí pre ideálny hladký podklad). Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od farebného odtieňa, štruktúry a charakteru podkladu.
Riedenie: max. 5 % čistej vody.
Upozornenie: Farba pri preriedení stráca kryciu schopnosť a oteruvzdornosť.
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO.
Náradie: Štetcom, valčekom alebo striekacou pištolou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a tuhnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C!
Čistenie náradia: Ihneď po práci a pri dlhších prestávkach očistiť vodou. Doba schnutia: 6 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 12 hodinách.
Objemová hmotnosť: (pri 20 °C) 1,60 kg/dm³
Obsah pevných častíc: ~ 65 %
Skladovanie: 24 mesiacov - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenia: plastové vedro 2,5 l; 10 l
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO VARIO EXTERIOR322.14 KB
PDF icon TL REVCO AKRYL EXTERIOR208.81 KB