DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

REVCO SILICAT EXTERIOR

Popis produktu

Matná vodouriediteľná fasádna farba na báze draselného vodného skla, minerálnych plnív, pigmentov a aditív vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou paropriepustnosťou, tónovateľná do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO. 

Použitie výrobku

REVCO SILICAT EXTERIER fasádna farba je vhodná na použitie na minerálnych, cementových alebo vápenno-cementových podkladoch. Vytvára vynikajúce spojenie na vápenno-cementových minerálnych podkladoch. Je vhodnou povrchovou úpravou historických budov.

Podklad

Podklady musia byť pevné, suché, nosné, čisté, bez zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí a prachu. Povrch musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava

Povrchy odporúčame napenetrovať impregnačným náterom REVCO SILICAT IMPREGNER a počkať 24 hodín. Farbu pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi otáčkami. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje.

Aplikácia

valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +8 °C.
Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu doporučujeme chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť.

Technické informácie

Výdatnosť: 9-10 m²/l na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení pri hladkých a menej nasiakavých povrchoch
5-7 m²/l na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení pri štrukturovaných a veľmi nasiakavých povrchoch
Krycia schopnosť farby REVCO SILICAT EXTERIER je závislá od podkladu, pri normálnych podmienkach odporúčame natierať dve vrstvy. Farba pri veľkom riedení stráca kryciu schopnosť a oteruvzdornosť.
Riedenie: 0,5-0,7 l/vedro , len s REVCO SILICAT IMPREGNERom!
Doba schnutia: 6 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretierateľnosť: po 24 hodinách
Farebnosť:  Biela a do vybraných odtieňov REVCO vzorkovnice u dodávateľa. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len vrámci jednej výrobnej šarže. Rozdiel farebných odtieňov vo vzorkovníku oproti farebnosti originálneho výrobku je z technologických dôvodov (technológia tlače a iný charakter podkladu) možný a nemôže byť dôvodom na reklamáciu. S ohľadom na túto skutočnosť doporučujeme pred aplikáciou realizovať skúšobné vzorky.
Nanášanie: Štetkou, valcom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +8 °C - +25 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom.
Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5 °C - 12 mesiacov.
Špecifická hmotnosť: 1,60 kg/ l
Obsah pevných častí: 65 %
Faktor difúzneho odporu μ: 35
Balenie: 10 l, plastové vedro
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO SILICAT EXTERIOR303.31 KB
PDF icon TL REVCO SILICAT EXTERIOR207.83 KB