DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Interiér
Vodouriediteľné

REVCO ALFA

Popis produktu

Priemyselne vyrábaná, matná, vodouriediteľná interierová farba vyššej kvality na báze akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a zušľachťujúcich prísad, vhodná k okamžitému použitiu, mierne umývateľná, s dobrou krycou schopnosťou a výbornou oteruvzdornosťou. Tónovateľná do svetlých odtieňov vzorkovnice REVCO.

Použitie výrobku

Farba REVCO ALFA je vhodná na povrchovú úpravu starých a nových minerálnych omietok, betónu, sádry, sádrokartónu a tehly v interiéri. Natretý povrch je estetický a ľahko udržiavateľný, nenasiakavý, ale priedušný a paropriepustný.

Podklad

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, súdržný, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Povrch musí byť dostatočne pevný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Bioticky napadnutý povrch (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

Na povrchy natierané vápnom alebo silne nasiakavé podklady, ako stará omietka, pórobetón, tepelnoizolačná omietka alebo opravované miesta odporúčame použiť impregnačný náter REVCO PRIMER IMPREGNER a počkať 24 hodín. Dbať na rovnomerné nanesenie impregnačného náteru.

Aplikácia

Farbu bezprostredne pred začatím práce dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje, s technologickou prestávkou min. 12 hod medzi jednotlivými vrstvami. Krycia schopnosť farby REVCO ALFA je závislá od podkladu, pri normálnych podmienkach odporúčame natierať dve vrstvy.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou. Farbu neaplikovať v prievane.
Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Výdatnosť: cca 10 m²/l na jednu vrstvu pri odporúčanom riedení (platí pre ideálny hladký podklad). Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od farebného
odtieňa, štruktúry a charakteru podkladu.
Riedenie: max. 5 % čistej vody. Upozornenie: Farba pri preriedení stráca kryciu schopnosť a oteruvzdornosť.
Tónovanie: Do svetlých odtieňov vzorkovnice REVCO.
Náradie: Štetcom, valcom alebo striekaním, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a tuhnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C!
Čistenie náradia: Ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 2 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 12 hodinách
Objemová hmotnosť: (pri 20°C) 1,55 kg/dm³
Obsah pevných častíc: ~ 60 %
Skladovanie: 18 mesiacov - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 2,5 l; 10 l; 15 l
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO ALFA322.35 KB
PDF icon TL REVCO ALFA208.3 KB