DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia nerezový hladítkom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

REVCO ROLL PUTZ

Popis produktu

Matná vodouriediteľná tenkovrstvá omietka na báze akrylátovej disperzie, titandioxidu, kremičitého piesku, pigmentov, aditív a zmäkčovadiel vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná s dobrou krycou schopnosťou, výbornou oteruvzdornosťou, tónovateľná do všetkých odtieňov vzorkovnice REVCO.

Použitie výrobku

REVCO Rollputz je vhodný na povrchovú úpravu starých a nových omietok, betónu, sádry, cementu, tehly v interiéri aj exteriéri. Natretý povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.

Podklad

Podklady musia byť suché, nosné, čisté, bez mastnoty a prachu. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Príprava

Povrchy odporúčame napenetrovať riedeným REVCO PRIMER v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi otáčkami. Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve a spracovať do požadovanej podoby štrukturálnym valcom, štetcom, hladidlom. Dbať na spracovanie celých stien bez prestávok aby nevznikli viditeľné spoje.

Aplikácia

štrukturálnym valcom, štetcom, hladidlom

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Výdatnosť: 1-2 kg/m² pri použití ako tenkovrstvá omietka podľa zvolenej hrúbky štruktúry
Riedenie: max. 20 % vody
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO u dodávateľa, alebo tónovacími pastami na vodnej báze.
Nanášanie: Štetkou, valcom, nerezovým hladidlom alebo striekacou pištoľou, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +30 °C. Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Doba schnutia: nelepivá - 2 hodiny, suchá - 4 hodiny,  pretierateľná - 12 hodín
Čistenie: Natretý povrch - vodou a kefou s jemným vlasom. Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad bodom mrazu 2 roky.
Špecifická hmotnosť: 1,85 kg/l
Viskozita: hustá
Hodnota Ph: 9
Balenia: 16 kg

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO ROLL PUTZ191.57 KB