16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy

PRIMER IMREGNER

Popis produktu

Matný biely vodouriediteľný impregnačný náter na báze akrylátovej disperzie a aditív vhodný k okamžitému použitiu.

Použitie výrobku

REVCO PRIMER IMPREGNER je univerzálny impregnačný náter pod akrylátové a silikónové farby REVCO. Tiež je vhodný na obmedzenie a zjednotenie savosti poréznych materiálov pred lepením tenkovrstvými cementovými lepidlami, vyrovnávajúcimi stierkami a samonivelačnými hmotami.

Podklad

Podklady musia byť pevné, suché, nosné, čisté, bez mastnoty, výkvetov solí a prachu. Povrch musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.

Aplikácia

Impregnačný náter je potrebné aplikovať min. 24 hodín pred aplikáciou ďalšej povrchovej úpravy. Dbajte na rovnomerné nanesenie náteru. Dbajte o to, aby bol náter suchý vo všetkých jeho vrstvách pred nanesením ďalšej vrsty.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C.
Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu sa doporučuje chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály.
Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Výdatnosť: 0,1 – 0,3 l/m² v jednej vrstve podľa savosti podkladu
Pretierateľnosť: po 12 hodinách
Riedenie: Pri použití pod náterové hmoty REVCO - bez riedenia
Pri použití pod cementové lepidlá a stierky – max.40 % čistou vodou podľa savosti podkladu
Tónovanie: netónuje sa
Nanášanie: Štetcom, valcom, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5 °C - +25 °C.
Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Doba schnutia: 3 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.
Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5 °C po dobu 12 mesiacov.
Špecifická hmotnosť: 1,02 kg/l
Obsah pevných častí: ~ 13,7 %
Balenie: 2,5 l, 10 l, plastové vedro
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO PRIMER IMPREGNER321.93 KB
PDF icon TL REVCO PRIMER IMPREGNER198.33 KB