DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

PRIMER omietkový základ

Popis produktu

Priemyselne vyrábaný, vodouriediteľný disperzný základný náter s obsahom kremičitého plniva, pigmentov a zušľachťujúcich prísad, vhodný k okamžitému použitiu, tónovateľný do odtieňov vzorkovnice REVCO.

Použitie výrobku

REVCO PRIMER omietkový základ sa používa ako základý náter pod farebné omietky a dekoračné soklové omietky v exteriéri aj interiéri. Je vhodný na armovacie vrstvy všetkých kontaktných tepelnoizolačných systémov, vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky, betón a ostatné minerálne podklady, staré omietky a nátery s dobrou prídržnosťou a na sádrokartón. Neodporúčame na čerstvé vápenné omietky, umelé hmoty, laky, olejové a glejové nátery.

Podklad

Podklad musí byt’ suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Povrch musí byť dostatočne pevný, hladený alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý. Miesta s biotickým napadnutím (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom. REVCO PRIMER omietkový základ nie je vhodný na opravu chýb na podklade.

Príprava

REVCO PRIMER omietkový základ v prípade použitia ako základného náteru pod omietky v tepelnoizolačných systémoch neodporúčame riediť. Pri silne nasiakavých podkladoch ako staré omietky, pórobetón alebo tepelnoizolačné omietky riediť max. 2l čistej vody. Ak je to potrebné, alebo sa na podklade vyskytujú rôzne materiály, pre zabránenie farebných odlišností na omietke použiť najprv impregnačný náter REVCO PRIMER IMPREGNER, počkať 24 hodín a až následne vykonať samotnú penetráciu povrchu REVCO PRIMER omietkovým základom v odtieni ako vrchná omietka.

Aplikácia

Aplikáciu previesť 24 hodín pred nanášaním farebnej omietky. REVCO PRIMER omietkový základ bezprostredne pred začatím práce dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Nanášať štetkou, valcom alebo striekacou pištoľou. Počas práce hmotu priebežne premiešavať. Dbať na rovnomerné nanesenie omietkového základu a tiež na to, aby bol pred začatím nanášania omietky úplne vyschnutý. Odporúčame vždy použiť omietkový základ v odtieni vrchnej omietky.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou.

Technické informácie

Spotreba: 0,2-0,4 kg/m²
Spotreba sa môže meniť v závislosti od spôsobu nanášania, nasiakavosti, štruktúry a charakteru podkladu.
Riedenie: max. 2 l čistej vody/15 kg vedro, len v prípade silne nasiakavých podkladov!
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO.
Náradie: Bavlnený valček, štetec ,striekacia pištoľ.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C!
Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly asilného vetra!
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 8 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 24 hodinách.
Objemová hmotnosť: 1,85 kg/dm³
Obsah pevných častíc: 78 %
Skladovanie: 2 roky - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 3,75 kg; 7,5 kg; 15 kg
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon KBU REVCO Primer321.61 KB
PDF icon TL REVCO Primer212.17 KB