DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy

SILICAT PRIMER IMPREGNER

Popis produktu

Priemyselne vyrábaný, transparentný, matný penetračný náter na báze draselného vodného skla s obsahom zlepšujúcich prísad vhodný k okamžitému použitiu.

Použitie výrobku

REVCO SILICAT IMPREGNER sa používa ako penetračný náter pod silikátové farby na minerálne podklady. Je vhodný na penetráciu starých a nových omietok, betónu, sádry, tehly, v exteriéri aj interiéri. Slúži na zníženie a zjednotenie savosti natieraných povrchov a zlepšenie priľnavosti ďalších náterov v exteriéri aj interiéri. Nie je vhodný na čerstvé vápenné omietky, umelé hmoty, laky, olejové a glejové nátery.

Podklad

Podklad musí byť pevný, nosný,suchý, čistý,súdržný, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Povrch musí byť dostatočne pevný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť disperzné farby, uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Bioticky napadnutý povrch (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

REVCO SILICAT IMPREGNER pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vŕtačky s nízkymi otáčkami. 

Aplikácia

Penetračný náter naniesť valcom, štetcom alebo striekaním v jednej vrstve min.24 hodín pred aplikáciou farby. Dbať na rovnomerné nanesenie náteru a na to, aby bol pred aplikáciou farby úplne suchý.

Všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +8 °C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Počas spracovania a tuhnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály.
Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Technické informácie

Výdatnosť: 3,5-10 m²/l na jednu vrstvu. Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od štruktúry a charakteru podkladu.
Riedenie: neriedi sa
Tónovanie: bezfarebný, netónuje sa.
Nanášanie: Štetcom, valcom alebo striekaním, dbať na nanesenie rovnomernej vrstvy.
Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a tuhnutia nižšia ako +8 °C a vyššia ako +30 °C!
Čistenie náradia: Ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 3 hodiny pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretierateľnosť: Po 24 hodinách.
Objemová hmotnosť: (pri 20°C) 1,55 kg/dm³
Obsah pevných častíc: ~ 65 %
Skladovanie: 12 mesiacov - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 10 l
Bezpečnosť,ekológia,likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobu.