DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT
Aplikácia štetcom
Aplikácia striekacou pištoľou
Aplikácia valčekom
Exteriér
Interiér
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

SILICAT PRIMER omietkový základ

Popis produktu

Priemyselne vyrábaný disperzný biely matný základný náter s obsahom kremičitého plniva, pigmentov a zušľachťujúcich prísad, vhodný k okamžitému použitiu.

Použitie výrobku

REVCO SILICAT PRIMER omietkový základ sa používa ako základý náter pod silikátové omietky na minerálnych povrchoch.

Podklad

Podklad musí byt’ suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha. Povrch musí byť dostatočne pevný, hladený alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý.

Príprava

Aplikáciu previesť 24 hodín pred nanášaním omietky. Dbať na rovnomerné nanesenie omietkového základu.

Aplikácia

Náradie: Valčekom, štetcom alebo striekacou pištoľou.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou.

Technické informácie

Spotreba: 0,1–0,3 kg/m²
Výdatnosť sa môže meniť v závislosti od spôsobu nanášania, nasiakavosti, štruktúry a charakteru podkladu.
Riedenie: nie je potrebné
Tónovanie: do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO.
Náradie: Bavlnený valček, štetec ,striekacia pištoľ.
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako +8°C a vyššia ako +30°C!
Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 3 hodiny pri +20°C a 42% relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 24 hodinách.
Objemová hmotnosť: 1,60 kg/l
Obsah pevných častíc: 65%
Skladovanie: 1 rok - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 15kg
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.