16 kg baleniaDECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT

REVCO REMIX DECO dekoračné omietky

Popis produktu

REVCO Remix Deco je tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej disperzie a zmesi farebných kamienkov, vhodná k okamžitému použitiu, umývateľná, s výbornou oteruvzdornostou, dodávaná v štandardných odtieňoch.
Druhy:
REVCO PALACE
REVCO BROCADE
REVCO CARNEVAL
REVCO STONE
REVCO RIVER
REVCO METAL
REVCO GLASS

Použitie výrobku

REVCO Remix Deco je vhodné na povrchovú úpravu starých a nových omietok a zatepľovacieho systému v interiéri aj exteriéri. Povrch je nenasiakavý, odolný vode, ale priedyšný a paropriepustný.

Podklad

Podklady musia byt' pevné, suché, nosné, čisté, bez mastnoty, výkvetov solí a prachu. Povrch musí byť rovný a rovnomerne nasiakavý. Omietky musia byť vyzreté (nové minimálne 4 týždne). Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov. Vysprávky treba nechať úplne vytvrdnúť, dbať na to, aby mali rovnakú štruktúru ako ostatná plocha.

Príprava

Povrchy odporúčame napenetrovať REVCO PRIMERom v odtieni podobnom ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Na základe spotreby materiálu si pripravte množstvo, potrebné na súvislý povrch steny. Na jednej súvislej stene používajte materiál s rovnakým dátumom výroby, alebo vedrá s rôznym dátumom výroby zmiešajte vo väčšej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni. V prípade drvín niektorých farbených kameňov a skla sa môžu v zanedbateľnom množstve vyskytnúť zrnká rozdielnej farby. Omietku pred začatím práce rozmiešať miešadlom upevneným do vítačky s nízkymi otáčkami. Miešanie pri vysokých otáčkach môže viesť k speneniu materiálu a k zmene jeho farby. Skupina produktov Brocade je doplnková látka, ktorá sa primiešava do produktov REVCO Granit, REVCO Minigranit alebo REVCO Remix Deco. (3 ampulky Brocade na 1 vedro). V prípade produktov, ktoré si vyžadujú pridanie zahusťovacej látky, je potrebné balenie práškovej zahusťovacej látky hladko rozmiešať v 2 dl vody, potom ju rozmiešať v disperzii na homogénnu hmotu. Do takto pripraveného 1 vedra disperzie treba vmiešať 2 vedrá továrenského balenia farbeného kameňa alebo sklenenej drviny. Hotový, zamiešaný materiál spotrebujte do 24 hodín.

Aplikácia

Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve, stále iba v jednom smere, aby vznikla rovnomerná štruktúra. Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje. Povrch nehlaďte pridlho, zabránite tak jeho zosiveniu, respektíve dbajte o to, aby ste nerozdrvili zrnká.

Všeobecné pokyny

Kvôli väčšej hrúbke materiálu a zrnitosti farbeného kameňa, respektíve sklenenej drviny, si spracovanie materiálov REVCO Remix Deco vyžaduje zvýšenú pozornosť, primerané skúsenosti, a rôznu metódu spracovania pre každú skupinu produktov. Pozor, v prípade niektorých sklenených zrniek môže cez omietku REVCO Remix Deco presvitať farba podkladového povrchu! Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu sa doporučuje chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihned vodou.

Technické informácie

Spotreba materiálu: vid. tabuľka na balení. Udaná spotreba materiálu sa vzťahuje na hladké povrchy. Spotrebu materiálu na drsnejších povrchoch je vhodné skontrolovať na mieste.
Riedenie: neodporúča sa.
Nanášanie: Nerezovým hladidlom.
Teplota: Počas nanášania a schnutia musí byť teplota vzduchu a podkladu medzi +5 °C až +25 °C! Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.
Čistenie náradia: ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: nelepivé 24 hodín, úplne suché 72 hodín. Udané hodnoty platia pri teplote podkladu a vzduchu 20 °C a pri vlhkosti vzduchu 42 %. Zmenou počasia (nižšia teplota, vyššia vlhkosť) sa môže doba schnutia výrazne zmeniť.
Pretretie, opravy: Exteriérovou farbou REVCO Exterior.
Skladovanie:
- disperzia 4kg/vedro - 1 rok - v originálnych dobre uzavretých obaloch, nad bodom mrazu.
- Kamenné a sklenené zrnká - bez obmedzenia - v originálnych dobre uzavretých obaloch.
Hustota: (pri 20 °C) 1,6 g/cm³
Balenia: plastové vedro, hmotnosť zmiešaného produktu - viď. tabulka na balení.
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

Tabuľka balení
názov, druh produktu spotreba hmotnosť náplne/vedro možnosti použitia
Metal 1,2,3,4,5,6 5,5 - 6,5 kg/m² 14 kg exteriér/interiér
Palace 1,2,3,4,5,6 8,5 - 9,5 kg/m² 13 kg + zahusťovač interiér
Carneval 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 6,5 - 7,5 kg/m² 14 kg exteriér/interiér
Stone 1,2,3,4,5,6 7 - 8 kg/m² 13 kg exteriér/interiér
Glass 1,3,4,5,6 9,5 - 10,5 kg/m² 19 kg + zahusťovač interiér
Glass 2 6,5 - 7,5 kg/m² 13 kg exteriér/interiér
River 1 11,5 - 12,5 kg/m² 17 kg + zahusťovač interiér
River 2,5 5 - 6 kg/m² 15 kg exteriér/interiér
River 4 11 - 12 kg/m² 16 kg + zahusťovač interiér
River 3,6 3,5 - 4,5 kg/m² 15 kg exteriér/interiér
Brocade   bez zmeny exteriér/interiér

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO REMIX DECO192.85 KB
PDF icon KBU REVCO REMIX DECO323.7 KB
PDF icon Príloha - Tabuľka balení176.85 KB