DECO GLITTER MAXDECO GLITTER MINISILIKONAKRYLSILIKAT

Zatepľovací systém - REVCOVER M

Popis produktu

KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM REVCO
Certifikovaný systém s izolantom na báze expandovaného polystyrénu ponúkame ako ucelené systémové riešenie - všetky komponenty tepelnoizolačného systému od lepiacej stierky až po povrchovú úpravu dostanete priamo od nás v garantovanej vysokej kvalite REVCO.

Mimoriadne atraktívnou súčasťou našej ponuky je kontaktný tepelnoizolačný systém REVCOVER P a REVCOVER M s platným európskym certifikátom ETA.

REVCOVER M je kontaktný tepelnoizolačný systém s tepelným izolantom z minerálnej vlny, mechanicky kotvený s doplnkovým lepením, následne vystužený a povrchovo upravený prefarbenou ušľachtilou omietkou. Použitie systému je bez obmedzenia požiarnej výšky.

Všetky materiály použité v tepelnoizolačných systémoch REVCOVER sú vo vzájomnom súlade z hľadiska fyzikálno-mechanických a chemických vlastností, vrátane priepustnosti vodných pár. Pre systémy REVCOVER boli vydané európske technické schválenia (ETA) a systémy kontroly kvality výrobcu sú certifikované autorizovanou inštitúciou. Dokladom o tom sú platné ES vyhlásenia zhody, ktoré boli vystavené na systémy REVCOVER P a REVCOVER M.

Čo všetko patrí do zatepľovacieho systém REVCOVER:

IZOLAČNÉ MATERIÁLY od renomovaných slovenských výrobcov
STIERKOVÉ LEPIDLO REVCO FIX
ARMOVACIE SIEŤKY, LIŠTY SO SIEŤKOU, PROFILY a iné príslušenstvo pre zatepľovací systém od firmy HPI
HMOŽDINKY, DOPLNKY K ZATEPĽOVANIU od firmy EJOT
OMIETKY REVCO